از سال ۱۳۵۷

صنایع ماشین سازی ایران تکنیک

صنایع ماشین سازی ایران تکنیک ( دارنده گواهی فعالیت صنعتی بشماره 3052 از وزارت صنایع و معادن ) فعالیت خودرا در زمینه ارایه خدمات فنی دستگاههای خطوط تولید سیم و کابل در سال 57 آغاز نمودهصنایع ماشین سازی ایران تکنیک ( دارنده گواهی فعالیت صنعتی بشماره 3052 از وزارت صنایع و معادن ) فعالیت خودرا در زمینه ارایه خدمات فنی دستگاههای خطوط تولید سیم و کابل در سال 57 آغاز نموده.

۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱

تجربه تولید در کشور

ثبت سفارش جهانی

ما که هستیم؟

علم، ارتقاء و دانش فنی

 باکسب تجربه علمی ، ارتقاء دانش فنی وانجام مهندسی معکوس به مرحله طراحی وساخت بخش وسیعی از دستگاههای این صنعت درطول بیش از سه دهه فعالیت نایل آمده و به قطب صنعتی مهمی در این زمینه تبدیل شده است.

سال تجربه اجرایی
0 +

چرا ایران تکنیک؟

توسعه روابط بین المللی، تسهیل امور بازرگانی ، تهیه تجهیزات و سیستمهای تخصصی

76212268(9821+)

در تماس باشید