خط تابنده استرندر ریجید

این دستگاه برای تاباندن سیم هایی از جنس مس, آلومینیم و فولاد کم کربن طراحی وساخته میشود. می‌توان از اين ماشین به عنوان تابنده سیم های روکش دار تا سطح مقطع ۱۶ میلیمتر مربع نیز استفاده کرد.

زنبیل خرید