فاین

عموما در خطوط تولید سیم و کابل برای دستیابی به قطرهایی در حدود ۰/۰۵ ۰/۴۰ میلیمتر مفتول مسی خروجی دستگاه کشش راد به دستگاه کشش فاین و ی کشش سویرفاین هدایت می شود . این ماشین جهت تولید مفتول از جنس مس طراحی و ساخته شده است .

زنبیل خرید